Derneğin Adı ve Merkezi

“Yönetim Akademisi Derneği” adı altında 27.02.2023 tarihinde kurulan derneğimiz kısaca “Y.A.D.” olarak adlandırılmış olup merkezi Ankara’dadır. Derneğin başka bir şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı

Derneğin amacı; akademik veya profesyonel olarak yönetim ve organizasyon alanında eğitim veya uygulamalar ile ilgilenen bireyler ve kurumlar için ortak tartışma, gelişim ve iletişim zemini oluşturmaktır.

Derneğin Faaliyetleri

Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgilenenler arasında ulusal ve uluslararası iş birliği imkânları oluşturmak.

Yönetim ve organizasyon alanında yürütülecek çeşitli faaliyetlere (kongre, sunum, çalıştay, atölye çalışmaları vb.) liderlik ederek mevcut araştırmaların geliştirilmesine ve gelecek çalışmaların teşvik edilmesine zemin hazırlamak.

Yönetim ve organizasyon alanı araştırmacıları için bilimsel çalışma olanakları sağlamak.

Yönetim ve organizasyon alanında dünya çapında kaliteli araştırmaların yürütülebilmesi için gerekli kaynak ve olanakların sağlanması konularında çalışmalar yürütmek.

Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve organizasyon alanında ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesine ve yayılmasına katkı sağlamak.

Yönetim alanındaki farklı metodolojik yaklaşım ve araştırma konularında araştırmacıların birbirinden fayda sağlamaları konusunda girişimlerde bulunmak.

Yönetim ve organizasyon alanında dünya çapındaki son gelişmeleri takip ederek yenilikçi araştırma konularından oluşan bir ajanda geliştirmek ve araştırma ağlarının entegrasyonunu sağlamak.

Yönetim ve organizasyon alanında ülke genelinde yürütülen çalışmaların bir araya getirilmesiyle alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacak bir bilgi havuzu oluşturmak.

Farklı üniversitelerde yönetim ve organizasyon alanındaki öğrenci ve araştırmacılar ile alanın yetkin akademisyenlerini buluşturarak aralarında bilgi alışverişini destekleyecek etkin platformlar oluşturmak.

Ulusal ve uluslararası alanda yönetim ve organizasyon alanında bilimsel çalışmalar yürüten diğer dernekler ile yakın ilişkiler kurmak.

Yönetim Akademisi Derneği olarak yönetim ve organizasyon eğitiminin niteliğini güvence altına alınması, eğitim ve öğretimin belirli standartlara dayalı olarak yürütülmesini güvencesinin sağlanması amacıyla, üniversitelerin başvuruları üzerine lisans ve lisansüstü programların akreditasyonunun kuracağı akreditasyon birimi aracılığıyla gerçekleştirmek

Yönetim ve Organizasyon alanın profesyonelleşmesinde gelişecek mevzuat ve müfredat ile programların yürütülmesinde ve uygulanmasında mesleki örgütler, resmi ve özel kuruluşlarla gelişecek temasları yürütmek.

Yönetim ve Organizasyon alanında sertifikalar ihdas etmek ve yapılacak yönetmeliğe göre sertifikaları tevdi etmek.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek sosyal ve eğitim alanında faaliyet gösterir.